Volgende stappen

Op 30 augustus 2012 werd een informatievergadering georganiseerd waarop het finale inrichtingsplan en fase 1 van de ontwikkeling in detail werd gepresenteerd aan de buurtbewoners, de betrokkenen en de pers.
Een gedetailleerde fasering voor de eerste verkavelingsaanvraag is hieronder weergegeven:

  • 30 augustus 2012: informatievergadering
  • Oktober 2012: indienen verkavelingsaanvraag fase 1 + infrastructuurdossier
  • Oktober-November 2012: openbaar onderzoek
  • Maart-April 2013: verkavelingsvergunning
  • April-Mei 2013: start infrastructuurwerken + parkaanleg
  • Begin 2014: indienen bouwaanvraag eerste woningen
  • Mei 2014: start bouwwerken eerste woningen

De volledige ontwikkeling van Langwater zal gespreid zijn over een termijn van ongeveer 15 jaar.

Fase 1:

Fase 1De eerste fase die zal aangesneden worden is deze gelegen ten zuiden van de Pietje Patersbeek tussen de beek en de dreef naar de hoeve.
Samen met het woongebied wordt ook het deel van het parkgebied met de volkstuintjes mee ingericht.

 

 

 

 

De volkstuintjes hebben een organische vorm en zijn ontworpen volgens de typologie van de huisweide bij oude hoeves. Deze hebben ook een organische vorm en worden omgeven door een meidoornhaag.
In het woongebied worden 108 grondgebonden woningen ontwikkeld, met een mix aan types, gevelbreedtes en dus ook groottes:

  • 60 driegevelwoningen
  • 40 rijwoningen
  • 8 vrijstaande woningen, gelegen aan het parkgebied

volkstuintjesvolkstuintjes